HDMBLM logo

Plenarni predavači

Anamarija Simundic

prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić,
spec. medicinske biokemije

Pročelnica Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku,
Klinička bolnica Sveti Duh, Hrvatska

 
 

Prof. Šimundić je 1994. godine diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (FBF) Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 2000. godine, a doktorsku disertaciju obranila 2003. godine. Poslijediplomski studij Management u zdravstvu završila je 2004. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz medicinske biokemije položila je 2005. godine. Usavršavala se na University of Connecticut Health Center u Farmingtonu u SAD tijekom 1997. U zvanje naslovne docentice na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 2008. godine, a u zvanje naslovne izvanredne profesorice 2013. godine na istom fakultetu.

Od 1995.-2015. godine prof. Šimundić je bila zaposlena u Kliničkom zavodu za kemiju, KBC Sestre milosrdnice, gdje je obnašala ulogu Pročelnice Kliničke jedinice za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom, Voditelja Odsjeka za molekularnu dijagnostiku te Voditelja odsjeka za prijem i distribuciju materijala. Danas prof. Šimundić obnaša dužnost Pročelnice Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Kliničke bolnice Sveti Duh (od 2015. godine).

Prof. Šimundić sudjeluje kao voditelj kolegija ili predavač u okviru diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog sveučilišnog studija na FBF Sveučilišta u Zagrebu, Dubrovnik International University, DIU Međunarodnog Sveučilišta u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment kvalitete u zdravstvu, te kao gostujući predavač u okviru doktorskog studija na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Tuzli. Od 2009. – 2014. prof. Šimundić djeluje kao voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta po nazivom: “Upala i udio farmakogenetike u razvoju i ishodu akutnih i kroničnih bolesti“. Tijekom niza godina, prof. Šimundić je bila mentor brojnih diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija.

Prof. Šimundić je 2012. godine izabrana na mjesto Predsjednice Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Na tom mjestu ostaje do kraja svog mandata, 2018. godine. Prof. Šimundić je u časopisu Biochemia Medica tijekom 2006.-2011. obnašala dužnost Pomoćne urednice, a od 2011.-2017. godine obnaša ulogu Glavne urednice. Sa pozicije Glavne urednice odstupa u studenom 2017. godine, nakon čega do danas u Časopisu djeluje kao Senior Editor.

Prof. Šimundić je sudjelovala kao organizator, voditelj i pozvani predavač na više od 70 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, objavila je niz poglavlja u brojnim knjigama i priručnicima te preko 120 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu iz područja moždanog udara, molekularne dijagnostike, biostatistike, upravljanja kvalitetom, predanalitike i akreditacije.
Prof. Šimundić od 2011. do 2017. obnaša ulogu Tajnika i člana izvršnog odbora (Secretary) - Europske federacije za laboratorijsku medicinu (EFLM). Na izborima 2017. godine izabrana je za Dopredsjednika EFLM-a (President-elect) u mandatu 2018.-2019. te Predsjednika EFLM-a u mandatu 2020.-2022. godine. U okviru EFLM-a, prof. Šimundić također obnaša i ulogu Voditelja radne skupine za Predanalitičku fazu tijekom 2011.-2018. Na toj poziciji pokrenula je niz aktivnosti usmjerene ka standardizaciji predanalitičke faze u Europi, objavu brojnih preporuka i rezultata anketa, potaknula dodjelu nagrade za najbolji rad u predanalitici (Walter Guder Preanalytical award) i bila voditelj Organizacijskog i Znanstvenog odbora 5 uzastopnih konferencija iz Predanalitike (EFLM European Conference in Preanalytical Phase) koje su se održale u Parmi (2011.), Zagrebu (2013.), Portu (2015.) i Amsterdamu (2017.), te pete nadolazeće konferencije koja će se održati u Zagrebu 2019. godine.

Za svoj rad prof. Šimundić je dobila brojna priznanja i nagrade. 2000. godine prof. Šimundić prima od Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Godišnju nagradu za najboljeg znanstvenog novaka. 2002. godine kao Nacionalni pobjednik na međunarodnom natječaju u organizaciji Internacionalne federacije za kliničku kemiju (IFCC) i tvrtke Roche, prof. Šimundić prima IFCC Roche Diagnostics Award. 2011. prof. Šimundić je dobila godišnju nagradu za najbolji znanstveni rad, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Kao priznanje za njen rad i aktivnosti, Mađarsko društvo za laboratorijsku medicinu 2012. godine imenovalo je prof. Šimundić počasnim članom Društva, a iste godine Slovačko društvo za laboratorijsku medicinu dodijeljuje joj Per Hyltoft Petersen Award, nagradu za njene međunarodne aktivnosti. 2015. godine imenovana je na popis 100 najutjecajnijih znanstvenika u 2015. godini (The Powerlist), časopisa The Pathologist; prema izboru čitatelja britanskog časopisa The Pathologist.


Gilbert Wieringa

 


Dr. Gilbert Wieringa

Konzultant i voditelj kliničke laboratorijske medicine u Boltonu, NHS fondacija, Farnworth, Velika Britanija

 

 

Nakon diplome prvostupnika iz Biokemije na Sveučilištu u Londonu, Dr. Wieringa završava diplomski studij te postaje magistar kliničke biokemije u Leedsu 1983. godine. Godine 1994. položio je specijalistički ispit tzv. FRCPath (Fellowship examination of The Royal College of Pathologists). Kao specijalist laboratorijske medicine biva uključen u brojne aktivnosti:

  • Uveo je i osmislio pretrage krvi uz bolesnika u bolnici “Christie Hospital” u Manchesteru (1998.) gdje je također provodio klinička istraživanja metaboličkih učinaka hormona rasta na metabolizam lipida, što je 2003. godine dovelo do međunarodne inicijative za smanjenje varijabilnosti mjerenja hormona rasta standardizacijom mjerenja na jednom kalibratoru (IS 98/574) te ujednačavanja mjerne jedinice (mg/L), među kliničarima, znanstvenicima, časopisima te u dijagnostičkoj industriji.
  • Tajnik brojnih nacionalnih kongresa i konferencija (2003.-2006.), predsjednik organizacijskog odbora nacionalnog kongresa Focus2003 i UEMS/EFLM kongresa-Liverpool, UK 2014 (Laboratory Medicine at the Clinical Interface).
  • Tijekom 2004.-2005. bio je vodeći dijagnostičar Vrhovnoga strateškog tijela za zdravstvo u Manchesteru Strategic Health Authority koje je radilo na uključivanju liječnika opće prakse u izravan pristup MRI-dijagnostici, dijagnostičkim ispitivanjima u hitnim ambulantama, te uvođenju osnovnih testova u najfrekventnije ljekarne u Manchesteru za pacijente s dijabetesom i/ili bolestima srca i krvnih žila.
  • Dobitnik je nagrade Znanstvenog odjela za zdravstvo Ministarstva zdravstva 2007. godine za inovativnost, nagrade Zdravlje i socijalna skrb "Poboljšanje pristupa" 2008. i nagrade za inovaciju zdravstvenog servisa 2008. godine. Također je i dobitnik nagrade “Nove mreže godine“ koja mu je dodijeljena na konferenciji NHS-a (National health service–England) 2008. godine za uspostavu mreže patologije “Greater Manchester”.
  • Tijekom 2006.-2007. imenovan je članom tima Odjela za zdravstvo sastavljenog od 50.000 medicinskih stručnjaka u Velikoj Britaniji, koji su uskladili temelje za cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje prirodoslovnih znanstvenika, znanstvenika iz područja fiziologije, medicinskih fizičara i kliničkih inženjera u sklopu programa Modernizacije znanstvenih profesija koji je osnovan s ciljem da osigura profesionalno usavršavanje za sve znanstvenike NHS. Bio je voditelj radne skupine NHS-a za uvođenje odgovarajućih propisa povezanih s ulogom znanstvenika u zdravstvu te je postavio kriterije za provođenje dijagnostike uz bolesnika pri liječničkim pregledima.
  • je imenovan za biokemijskog konzultanata i voditelja kliničke laboratorijske medicine u Boltonu, pri NHS fondaciji također postaje voditeljem prenatalnog probira-testiranja kromosomskih aberacija za Sjeverozapad Engleske, sjeverni Midlands i Škotsku. 2009. godine utemeljio je najveću shemu osiguranja kvalitete u Velikoj Britaniji za testiranje kolesterola i HbA1c.
  • godine imenovan je predsjedavajućim fondacije EC4 u kojoj je vodio program revizije verzije 4 za edukaciju i usavršavanje specijalista laboratorijske medicine (Syllabus). Nadgledao je konačnu integraciju EC4 u EFLM 2016. godine i trenutno je predsjedatelj Povjerenstva za profesiju pri EFLM-u, sa sveobuhvatnom nadležnosti za postizanje zajedničkog okvira edukacije koji priznaje stručnjake iz laboratorijske medicine u skladu s Direktivom 2013/55/EC Europske komisije (Priznavanje stručnih kvalifikacija).
  • U svom predavanju osvrnut će se na sadržaj i očekivanja opisana u verziji 5 EFLM syllabus-programa, daljnjem napredovanju u predstavljanju zajedničkoga edukacijskog okvira (Common Training Framework) na razini Europske komisije, za prepoznavanje specijalističke prakse u laboratorijskoj medicini, te nove smjernice u radu Registra europskih specijalista laboratorijske medicine (EUSpLM).

Michael NeumeierProf.dr.med. Michael Neumaier

Medicinski fakultet u Mannheimu, Sveučilišta u Hiedelbergu; Institut za kliničku kemiju, Mannheim, Njemačka

 

 

Profesor Michael Neumaier diplomirao je 1985. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Bonnu. Od 1986. do 1988. usavršavao se kao znanstveni novak Njemačkoga znanstvenog savjeta u kanadskom Nacionalnom centru za rak u Duarteu baveći se istraživanjima molekularnog kloniranja obitelji karcinoembrionalnih antigena (CEA) te kloniranjem i genetičkim inženjeringom monoklonskih protutijela. Specijalistički staž odradio je od 1988. do 1991. na Sveučilištu u Aachenu, a 1992. godine Njemačko društvo za kliničku kemiju (DGKL) potvrđuje njegovo zvanje kliničkog kemičara. Od 1991. do 1998. usavršavao se u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu. Godine 1994. održao je svoje habilitacijsko predavanje te je promoviran u docenta. Izvanredni profesor na istom sveučilištu postaje 1996. godine, dok ga Njemački medicinski savjet 1998. promovira u liječnika-specijalista laboratorijske medicine. Redovni sveučilišni profesor, pročelnik Katedre za kliničku kemiju Medicinskog fakulteta U Mannheimu, Sveučilišta u Heidelbergu, ravnatelj Instituta za kliničku kemiju te predstojnik Centralnog laboratorija Sveučilišne klinike u Mannheimu postaje 2002. godine. Od 2007. godine gostujući je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2012. do 2015. član je Izvršnog odbora DGKL, a od 2014. do 2015. obnaša funkciju predsjednika Društva. Voditelj je Zaklade „Patobiokemija i molekularna dijagnostika“ DGKL-a te član odbora Referentnog instituta za bioanalitiku u Bonn-u. 0d 2013. do 2015. obnaša dužnost člana izvršnog odbora i dekana za studijske programe Medicinskog fakulteta u Mannheimeu, Sveučilišta u Heidelbergu.. Od 2015. godine obnaša dužnost prodekana.

U mandatu 2016.-2017. obnaša dužnost dopredsjednika Europske federacije za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM) te je izabrani predsjednik za mandat 2018.-2019.

Dobitnik je sljedećih odličja:
*1993 Werner-Otto-Foundation for the Advancement of Medicine
*1994 Gabor-Szasz Award of the German Society for Clinical Chemistry (DGKL)
*1998 Konietzny Award of the Cancer Society Hamburg
*2011 Abbott Award of the International Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) on the occasion of the IFCC World Lab Congress in Berlin, Germany

Članstva i aktivnosti u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim udrugama obuhvaćaju: članstvo u DGKL-u, član Znanstvenoga savjetodavnog odbora Referentnog instituta za bioanalitiku pri DGKL-u, ravnatelj Vanjske kontrole kvalitete u laboratorijskoj medicini program 80 EQA Njemačkog medicinskog savjeta, voditelj Stručne radne grupe za molekularnu dijagnostiku, član Savjetodavnog povjerenstva za nacionalnu gensku dijagnostiku Njemačke federalne vlade i Instituta Robert Koch u Berlinu, organizator programa vanjske procjene kvalitete molekulsko-genskih testova i molekularne metodologije na međunarodnoj razini (Europa, Australija, Tajvan).

Profesor Neumaier aktivan je u brojnim radnim grupama: bivši je voditelj i trenutni član Radne grupe za molekularnu i čip-dijagnostiku pri DGKL-u, te radnih grupa „Bioinformatika“ i „Biobanking“ od 1998. do 2013. godine, organizator Konferencije za molekularnu biologiju na jezeru Starnberg u Bavarskoj od 2000. do 2014., voditelj Sekcije za molekularnu dijagnostiku pri DGKL-u od 2009. do 2013. godine, član i bivši predsjednik Povjerenstva za Klinički molekularno-biološki kurikul (C-MBC/EMD) pri Odsjeku za edukaciju i upravljanje IFCC-a od 2004. do 2014. godine, član Povjerenstva za Genomiku karcinoma cs (C-CG) pri IFCC-u od 2015. te član Radne grupe IFCC-a za farmakogenomiku.

Glavna područja znanstvenog interesa profesora Neumaiera obuhvaćaju mehanizme rane tumorigeneze kolorektalnog karcinoma, strukturu i funkciju varijabilnih imunoreceptora izraženih u mijeloidnim stanicama, slobodne frakcije DNA u plazmi u molekularnoj dijagnostici karcinoma, profiliranje proteaza u tumorima i metastazama, predanalitika u biomolekularnoj kvaliteti uzoraka za klinička i znanstvena istraživanja biološkog materijala.

HR EN