HDMBLM logo

Raspored posterskih prezentacija

Četvrtak, 10.  svibnja 2018.
14:00-15:00 Usmena izlaganja postera UIP1

Autoimune bolesti

A-3
Dijagnostička točnost ELISA testa za dokazivanje antitijela na acetilkolinske receptore u pedijatrijskoj populaciji
Ana Mlinarić


Hematologija

H-3
Vrijednost kvantitativnih kriterija za mikroskopski pregled razmaza periferne krvi u otkrivanju patoloških nalaza diferencijalne krvne slike
Ivana Lapić

H-7
Usporedba dvije metode određivanja diferencijalne krvne slike: CellaVision i mikroskop
Tihana Pavošević

H-8
Ispitivanje dijagnostičke točnosti hematoloških analizatora Sysmex XN-1000 i Beckman Coulter DxH800 u prepoznavanju nakupina trombocita u uzorku pune krvi
Iva Semren

H-11
Dijagnostička učinkovitost CD200 i CD43 u dijagnozi kronične limfocitne leukemije
Zoran Šiftar


Hemostaza

S-3
Povezanost povišene koncentracije lipoproteina (a) i nasljednih polimorfizama trombofilije s dobi nastanka i lokalizacijom arterijskog ishemijskog moždanog udara u djece
Andrea Čeri

S-8
Laboratorijsko ispitivanje trombocitopenije izazvane heparinom (HIT) u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu (HZTM) u razdoblju od 2011. do 2016. godine
Maja Tomičić


Toksikologija

T-1
Potpuno automatizirani Shimadzu CLAM-2000 modul za pripremu uzoraka za LC-MS/MS analizu – prilika za unaprjeđenje rutinskih analiza
Matea Zorić

T-2
Određivanje rezidualne koncentracije imunosupresiva nakon supstitucije lijeka – doprinos tehnologije boljitku pacijenta
Andrea Radeljak


 

Četvrtak, 10.  svibnja 2018.
14:00-15:00 Usmena izlaganja postera UIP2

Izvananalitička faza

I-1
Predanalitički čimbenici pri određivanju PTH
Marija Božović

I-7
Klinički značaj utjecaja hemolize na 25 biokemijskih mjernih postupaka
Antonija Perović

I-10
Predanalitika tumorskih biljega,ukupnog i slobodnog prostata specifičnog antigena (TPSA i FPSA) te neuron specifične enolaze (NSE)
Valentina Vidranski

I-11
Cjelokupni plan kvalitete izvananalitičke faze - dodana vrijednost kontroli laboratorijskog ispitivanja
Jelena Vrdoljak Gudasić

I-12
Stabilnost analita kontrolnog uzorka pri sobnoj temperaturi na svjetlu i u tami
Alen Vrtarić

I-13
Analiza rizika za isključivanje mikroskopskog pregleda sedimenta mokraće kod test trake pozitivne na glukozu, ketone, bilirubin, urobilinogen, pH i specifičnu težinu
Vesna Šupak Smolčić


Kardiovaskularne bolesti

K-5
Kolesterol ester transfer protein, lecitin kolesterol aciltransferaza, veličina lipoproteina niske gustoće i zadebljanje intime medije kod pacijenata s koronarnom srčanom bolešću
Katerina Tosheska-Trajkovska


Kronične bolesti

R-2
Usporedba i varijabilnost Calex® Cap epruveta za ekstrakciju fekalnog kalprotektina
Tina Brenčić

R-8
Praćenje uspješnosti implementacije prvih hrvatskih nacionalnih preporuka za laboratorijsku dijagnostiku kronične bubrežne bolesti
Vanja Radišić Biljak

R-10
Omjer mokraćna kiselina/kreatinin kao biomarker težine kronične opstrukcijske plućne bolesti
Anita Somborac Bačura


 

Petak, 11.  svibnja 2018.
14:00-15:00 Usmena izlaganja postera UIP3

Novi biomarkeri

N-1
Diferencirajući čimbenik rasta 15 – novi biljeg procjene kardiovaskularnog rizika
Dragana Antončić

N-3
Određivanje koncentracije serumskog tumorskog markera inhibina B u pacijentica s tumorom granuloza stanica
Jozo Ćorić

N-5
Ispitivanje optimalne granične vrijednosti za HE4, CA125 i ROMA indeksa kod sumnje na malignu bolest
Snježana Hrabrić Vlah

N-6
Dijagnostička vrijednost tumorskog biljega HE4
Snježana Hrabrić Vlah

N-7
Uloga [-2]proPSA i Indeksa zdravlja prostate (PHI) kod ranog otkrivanja karcinoma prostate
Iva Lukić

N-9
Ima li određivanje hsTnI i T u dijalizatu kliničko značenje?
Andrea Radeljak


Molekularna dijagnostika

M-4
Validacija metode za genotipizaciju polimorfizama S290N, V599L i T715P u genu za P-selektin primjenom metode PCR-HRM
Andrea Čeri


 

Petak, 11.  svibnja 2018.
14:00-15:00 Usmena izlaganja postera UIP4

Prikazi slučajeva

P-2
Hilurija – prikaz slučaja
Katarina Čepić

P-10
Interferencija monoklonalnog imunoglobulina G u određivanju ukupnog i konjugiranog bilirubina – prikaz slučaja
Jelena Starčić

P-12
Korekcija broja eritroblasta i leukocita kod pacijentice s hemoglobin E-beta talasemijom – prikaz slučaja
Brankica Šimac

P-15
Uloga medicinskog biokemičara u procesu postavljanja dijagnoze pseudohiperkalemije – prikaz slučaja
Marko Žarak


Ostalo

O-2
Određivanje referentnih intervala S-adenozilmetionina (SAM) i S-adenozilhomocisteina (SAH) u plazmi na tandemskom spektrometru masa
Iva Bilandžija 

O-4
Koliko je dosljedna raspodjela kategorija različitim koncentracijama parametara na urinskim test trakama u Hrvatskoj?
Ana Dojder

O-8
CROQALM: Kvaliteta rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj – usporedba rezultata nacionalnog programa vanjske kontrole kvalitete u 2015. i 2017. godini
Jasna Leniček Krleža 

O-14
Slobodni hemoglobin kao uzrok lažno pozitivnog nalaza M-proteina
Dragana Šegulja


 

Subota, 12.  svibnja 2018.
13:45-14:30 Usmena izlaganja postera UIP5

Upravljanje

U-1
Usporedba analitičke varijabilnosti između metoda primjenom karakteristične funkcije
Wim Coucke

U-4
Usporedba imunoturbidimetrijske i elektrokemiluminiscentne metode za određivanje prokalcitonina
Marina Njire Bratičević


Ostalo-verifikacije

OV-5
Verifikacija preciznosti između serija EP-15 verifikacijskim protokolom za TSH, TT4, FT4, FT3, anti-TPO, anti-Tg na Abbott Architect i2000SR imunoanalizatoru
Sanda Jelisavac Ćosić

OV-6
Usporedba dviju imunokemijskih metoda za određivanje troponina I na analizatoru Beckman Coulter UniCel DxI600
Marijana Jovanović

OV-7
Specifičnost i osjetljivost dva imunoblot testa za potvrdu antitijela na virus hepatitisa C u dobrovoljnih davatelja Republike Hrvatske, od 2013. do 2015. godine
Manuela Miletić

OV-10
Usporedba koncentracija aminokiselina fenilalanina i tirozina na dva tandemska spektrometra masa iz uzoraka pacijenata s fenilketonurijom
Ana Škaričić

OV-12
Verifikacija metode za određivanje kalprotektina u ekstraktu stolice na automatskom analizatoru Olympus AU2700Plus
Marina Tomičević

OV-13
Analitička verifikacija 12 najčešće korištenih urinskih trakica u Hrvatskoj: usporedivost, reproducibilnost i točnost
Dora Vuljanić         


 

Subota, 12.  svibnja 2018.
13:45-14:30 Usmena izlaganja postera UIP6

Studentski posteri

H-1
Procjena usporedivosti dviju automatiziranih metoda mjerenja sedimentacije eritrocita s Westergren metodom
Helena Čičak

H-9
Provjera granica kvantifikacije leukocita i trombocita na hematološkom brojaču Sysmex XN-1000
Domagoj Šebečić

K-1
Analitička verifikacija visoko osjetljivog troponina T i primjena u ranoj prognozi kardiovaskularnih komplikacija u pacijenata sa završnim stadijem bubrežne bolesti
Donatella Čagljević

M-6
Utjecaj broja leukocita na koncentraciju i čistoću izolirane DNA
Melani Đuraković

O-6
Parametri oksidacijskog stresa u cervikalnoj intraepitelnoj neoplaziji
Kristina Eraković

O-13
Makroprolaktin – racionalna upotreba probirnog testa u dijagnostici hiperprolaktinemije
Milica Šostarić

OV-3
Kratka verifikacija metode za mjerenje interleukina-6 na analizatoru ADVIA Centaur-XP
Roberta Halusek

OV-11
Točnost i preciznost uređaja Modular PRO (Eschweiler) za analizu acidobazične ravnoteže
Pavica Šonjić

HR EN