HDMBLM logo

Raspored

Kras

Legenda

PKS – predkongresni simpozij
PIR1-PIR2 – predkongresna industrijska radionica
PS1-PS6 – sekcija „Pitajte stručnjaka“
S1-S6 – simpozij
PL1-PL3 – plenarno predavanje
IR1-IR12 – industrijska radionica
POS – posterska radionica
UIP1-UIP6 – usmeno izlaganje postera

HR EN